<strong>Dentální hygiena</strong>

Dentální hygiena

Dentální hygiena je samostatné odvětví stomatologie, které provádí dentální hygienistka. Kromě důkladného odstranění zubního kamene V

Continue Reading
<strong>Estetická stomatologie</strong>

Estetická stomatologie

Cílem estetické stomatologie je zajištění také estetického výsledku ošetření. Mezi tyto zákroky řadíme především bílé (kompozitní)

Continue Reading
<strong>Záchovná stomatologie</strong>

Záchovná stomatologie

Hlavním cílem záchovné stomatologie je zachování zubu v dutině ústní. V případě poškození zubu menšího rozsahu, např. kazem nebo úra

Continue Reading
<strong>Endodoncie</strong>

Endodoncie

Endodoncie neboli ošetření kořenových kanálků zubu provádíme pomocí nejmodernější techniky. Používáme speciální přístroje na měř

Continue Reading
<strong>Protetická stomatologie</strong>

Protetická stomatologie

V protetické stomatologii nahrazujeme tvrdé zubní tkáně nebo celé zuby či skupiny zubů. Protetickou stomatologii můžeme rozdělit na fixní

Continue Reading